fbpx

Kompetensbaserad intervjuteknik – Vad är det?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Att hitta rätt person för rätt jobb är en viktig del av att driva en framgångsrik verksamhet. Att välja fel kandidat kan leda till kostsamma misstag och förlorad tid. En av de mest använda metoderna för att välja rätt kandidat är en intervjuprocess, men det är viktigt att använda rätt tekniker för att säkerställa att du väljer den bästa personen för jobbet. En av de mest effektiva teknikerna som kan användas vid rekrytering är en kompetensbaserad intervjuteknik. Detta innebär att intervjufrågorna är utformade för att bedöma kandidaternas färdigheter och erfarenheter för att fastställa deras förmåga att utföra jobbet på ett framgångsrikt sätt. Genom att använda denna teknik kan du se bortom CV: n och bedöma kandidatens faktiska arbetsförmåga.

Steg 1: Analysera jobbet

Innan du börjar intervjuprocessen är det viktigt att förstå vilka färdigheter och erfarenheter som krävs för att utföra jobbet på ett framgångsrikt sätt. Detta gör du genom att analysera jobbet och identifiera de viktigaste kompetenserna. Du kan använda en jobbanalysmall för att hjälpa dig med denna process.

Steg 2: Utforma intervjuförfrågningar

Baserat på din analys av jobbet, bör du utforma intervjuförfrågningar som bedömer kandidaternas förmåga att utföra jobbet. För att bedöma kandidatens erfarenhet, fråga om tidigare arbetsuppgifter som är relevanta för jobbet. För att bedöma kandidatens färdigheter, fråga om specifika scenarier som rör jobbet.

Steg 3: Skapa en bedömningsmall

Efter att du har utformat dina intervjuförfrågningar är det viktigt att skapa en bedömningsmall. Detta gör det lättare för dig att bedöma kandidaterna och jämföra dem med varandra. Bedömningsmallen bör innehålla de viktigaste kompetenserna som krävs för jobbet.

Steg 4: Utför intervjuprocessen

När du har utformat dina intervjuförfrågningar och bedömningsmallen är det dags att börja intervjuprocessen. Försäkra dig om att du har en tidsplan för intervjuprocessen så att du kan hålla dig till tidsramen. Under intervjuprocessen bör du också vara medveten om att alla kandidater inte är lika pålästa och beakta detta i din bedömning.

Steg 5: Jämför och bedöm kandidaterna

När alla intervjuerna är klara är det dags att jämföra och bedöma kandidaterna. Använd din bedömningsmall för att utvärdera varje kandidat och jämföra dem med varandra. Tänk på att titta på kandidaternas faktiska arbetsförmåga istället för bara deras CV. Ta hänsyn till deras svar på intervjuförfrågningarna, deras erfarenheter och färdigheter samt hur väl de passar in i företagskulturen.

Steg 6: Ta ett beslut

Efter att ha jämfört och bedömt kandidaterna är det dags att ta ett beslut. Välj den kandidaten som bäst uppfyller kraven för jobbet och som du tror kommer att bli en framgångsrik medarbetare i företaget. Sammanfattningsvis är en kompetensbaserad intervjuteknik ett effektivt verktyg för att hitta rätt person för rätt jobb. Genom att analysera jobbet, utforma intervjuförfrågningar, skapa en bedömningsmall, utföra intervjuprocessen, jämföra och bedöma kandidaterna och sedan ta ett beslut, kan du hitta den bästa kandidaten för jobbet och undvika kostsamma misstag.

Behöver ni hjälp?

Om ditt företag behöver hjälp med att implementera en kompetensbaserad intervjuteknik vid rekrytering, kan vi på Never Enough Consulting AB hjälpa dig. Våra experter kan hjälpa dig att analysera jobbet, utforma intervjuförfrågningar, skapa en bedömningsmall och genomföra intervjuprocessen. Vi kan också erbjuda utbildning till dina anställda för att säkerställa att intervjutekniken används på rätt sätt och att du väljer de bästa kandidaterna för ditt företag. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att göra ditt företags rekryteringsprocess mer effektiv och framgångsrik.

Anlita oss