fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Alingsås

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi är ett bolag som erbjuder rekryteringsföretagstjänster till hela Alingsås. Det som gör vårt koncept så unikt är att vi är specialiserad på att hitta finsktalande personal.  Vi gör det utifrån min mångåriga erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden. Vi kan hjälpa dig hitta personal till flertalet olika yrkeskategorier.  Chansa inte om du ska rekrytera finsktalande personal – utan kontakta oss istället. Vi erbjuder förstklassiga processer. 

Rekrytera finsktalande personal i Alingsås

Unikt rekryteringsföretag i Alingsås

Utan att låta för kaxig skulle vi vilja påstå att vårt rekryteringskoncept är unikt både för Alingsås och kanske hela Sverige.  Unikt är det på det sättet att våra konsulter behärskar finska både skriftligt och verbalt. Genom detta kan vi alltid testa de finska språkkompetenserna på ett helt unikt sätt. Genom att anlita oss behöver ni aldrig vara oroliga över att kandidaterna som vi skickar till ett bolag skulle ha språkbrister i det finska språket.  För att kvalitetssäkra allt lite extra har vi även framställt egna skriftliga språktest som vi alltid genomför på de mest lämpliga kandidaterna.  Utöver detta har vi även mångårig erfarenhet av att arbeta med försäljning, kundtjänst, digital marknadsföring och utbildning mot den finska marknaden.  Vi vet med andra ord vilka krav den finska marknaden efterfrågar. Kontakta gärna oss – så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ert företag i Alingsås. 

Vilka yrken rekryterar vi till?

Svaret på denna fråga är att det inte finns några begräsningar alls för oss. Det enda vi kräver från er som anlitar av mina tjänster är att ni kommer med en bra önskemål kring en kandidat, så lovar vi att kommer göra yttersta för att hitta en kandidat efter era önskemål. För oss finns inget som heter “för svårt uppdrag”. När det kommer till finska-rekryteringar är vi expert att hitta kandidater till ditt företag i Alingsås. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Alingsås​

Unika rekryteringar

Som tidigare nämnt skulle vi vilja påstå att mina rekryteringsföretag-tjänster till Alingsås är helt unika. Här nedan kan du läsa om vilken sätt dessa är unika. Du kan självklart kontakta oss om du vill rådfråga mig om något.  Vi hjälper dig alltid på bästa sätt att uppnå förstklassiga resultat! Läs om våra processer här nedan! 

01

Finsktalande processer

Samtliga av vårt bolags rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Jag är med andra ord en rekryteringskonsult som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som branschen ställer på den yrkesverksamma personalen. Från oss får du du alltid förstklassiga lösningar på dina rekryteringar. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag  i Alingsås som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. Vi behandlar alla kandidater rättvist och tryggt.  Vi är en partner ni kan lita på vid alla situationer.  

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Tids- och kostnadseffektiva rekryteringar

Vårt rekryteringsföretag i Alingsås har den synpunkten att rekryteringar aldrig ska behöva kosta till bolag onödigt mycket.  Av den anledningen erbjuder vårt rekryteringsföretag i Alingsås alltid tids- och kostnadseffektiva rekryteringsprocesser.  

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för oss.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss