fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Halmstad

Därför ska du

Välja vårt bolag

Finskarekryteringar är ett rekryteringsföretag i Halmstad som erbjuder rekrytering av finsktalande personal. Vårt rekryteringsföretag i Halmstad erbjuder rekrytering av finsktalande personal inom kundtjänst, digital marknadsföring och försäljning. Alla våra rekryteringsprocesser sker helt på finska, vilket är helt unikt för den svenska marknaden. Kontakta oss så hjälper vi dig att rekrytera finsktalande personal i Halmstad! 

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Halmstad

Unikt rekryteringsföretag i Halmstad

Finskarekryteringar är ett unikt rekryteringsföretag i Halmstad som utför sina rekryteringsprocesser helt på finska. Med detta menas att alla intervjuer, samtal och språktester utförs helt på finska. Genom detta kan vi alltid kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet för den tjänsten som du vill rekrytera till. Genom oss kommer din rekrytering av finsktalande personal aldrig att slå fel mer. Vidare snackar vi inte bara resultat – utan vi laverar även förstklassiga resultat till alla företag som vill ha hjälp. 

Kundtjänst, försäljning och marknadsföring

De delområden som vårt rekryteringsföretag i Halmstad utför finsktalande rekryteringar till är kundtjänst, försäljning och marknadsföring.  Samtliga av våra rekryteringskonsulter har själv arbetar inom yrket som de rekryterar till, vilket alltid är en kvalitetsgaranti på att rätt person kommer till rätt roll på ditt bolag.  Genom vårt rekryteringsföretag i Halmstad får du alltid skarpa och välinriktade rekryteringar till hela Halmstad. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Halmstad

Unika rekryteringar

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Vi är aldrig nöjda med rekryteringsresultatet, innan du som kund är nöjd. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en sanning.  

01

Finsktalande processer

Samtliga av vårt bolags rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som branschen ställer på den yrkesverksamma personalen. Hos oss får du alltid förstklassiga lösningar på dina rekryteringar. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag  i Halmstad som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Vilka yrkeskategorier rekryterar vi till?

Vårt rekryteringsföretag i Halmstad erbjuder rekryteringstjänst till flertalet olika branscher. Vårt huvudområde är dock kundtjänst,  marknadsföring, skribenter och digital marknadsföring. Vi kan självklart även alltid skräddarsy rekryteringsprocessen just efter dina önskemål. Kontakta vårt rekryteringsföretag i Halmstad så berättar vi mer. 

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss