fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Lidköping

Därför ska du

Mitt bolag

Funderar ert företag i Lidköping på att rekrytera finsktalande personal? Mitt tips är att inte chansa. Kontakta oss istället, så lovar vi att hitta bästa möjliga finsktalande kandidaterna till er. Vi är ett rekryteringsföretag som är specialiserad på att hjälpa svenska företag att rekrytera finsktalande personal.  Här kan du läsa mer om våra unika rekryteringslösningar.  Chansa inte om ni ska rekrytera finsktalande personal. Kontakta oss istället. 

Rekrytera finsktalande personal

Genom vårt unika koncept

Vad gör vårt rekryteringskoncept unikt i Lidköping?

Det som urskiljer vårt rekryteringskoncept från andra i Lidköping är att vi är helt inriktad på finsktalande rekryteringar.  Dvs, vi hjälper företag att hitta bästa möjliga finsktalande personal till flertalet olika yrkeskategorier. Genom att vi själva behärskar det finska språket både verbalt och skriftligt. så kan vi alltid i ett tidigt stadie kvalitetssäkra kandidaternas språkkunskaper inom det finska språket. Samarbetar ni med oss behöver ni med andra ord aldrig vara oroliga över att kandidaterna som vi skickar till er inte skulle behärskar det finska språket.  Sist, men inte minst har vi även själv tjänstgjort mot den finska marknaden. Vi vet med andra ord vad som krävs av kandidater för att dessa ska kunna hjälpa er. Ska ni rekrytera finsktalande personal. Chansa inte – kontakta oss istället. 

Vilka yrkeskategorier rekryterar jag till?

Våra rekryteringstjänster lämpar sig till alla företag och yrkesområden som vill hitta förstklassig finsktalande personal. De yrkesområden som vi medvetet inte rekryterar till är olika former av chefsrekryteringar, eftersom vi inte anser mig förfoga över just det kompetensområdet. Utöver detta finns det inga begräsningar för vårt bolag. Vi  kan som sagt hjälpa att rekrytera allt från kundtjänstmedarbetare, säljare, digitala marknadsförare, vaktmästare och vårdpersonal. För oss finns inget för stort, litet eller svårt uppdrag. Vi åtar oss mer än gärna alla möjliga rekryteringsuppdrag i Lidköping. Kontakta gärna oss – så berättar jag mer om våra unika rekryteringslösningar till Lidköping. 

"Lidköpings kanske unikaste rekryteringar"

Mitt rekryteringsföretag erbjuder

Unika rekryteringar

Väljer ni att samarbeta med oss kan jag garantera att ni alltid får smidiga och effektiva lösningar. Vi arbetar alltid målmedvetet, effektivt och kundcentrerat. Du som kund står alltid i fokus i alla projekt som vi åtar oss i Lidköping. Här nedan kan du läsa mer om våra effektiva rekryteringsprocesser. Har du frågor kan du självklart att ringa oss eller skicka e-post – så hjälper vi er mer än gärna. 

01

Finsktalande processer

Alla våra processer som vi genomför utförs alltid helt på finska. Via oss får ni kanske Lidköping bästa rekryteringar när det kommer till finsktalande personal. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi har mångårig yrkeserfarenhet av att arbeta mot den finska marknaden. Utifrån detta kan vi även hjälpa er på bästa sätt att rekrytera finsktalande personal. 

03

Alltid transparens

Det tillkommer aldrig några dolda avgifter när ni anlitar oss. Vi håller oss alltid till det som vi har kommit överens om vid projektets uppstart.  

Alltid fördomsfrihet

Fördomsfrihet är något som vi aldrig undviker ifrån under mina rekryteringsprocesser.  Varje kandidat får alltid ett förstklassigt bemötande av vårt bolag. 

Bästa kandidaten till tjänsten

Den bästa möjliga kandidaten får alltid jobbet utan några som helst fördomar. Mitt rekryteringsföretag i Lidköping erbjuder alltid fördomsfria rekryteringar.

Mångfald till ditt bolag

Mitt rekryteringsföretag i Lidköping hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar. Mångfald är alltid viktigt i allt jag gör.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Marknadsföring mot Finland?

En annan tjänst som vi erbjuder mina kunder är hjälp med marknadsföring mot den finska marknaden. Dvs, vi hjälper svenska företag att etablera sig på den finska marknaden genom olika former av marknadsförings insatser. Om detta är något som ditt företag är intresserat av kan ni alltid kontakta oss för rådgivning.

Anlita oss