fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Malmö

Därför ska du

Välja vårt bolag

Ska ditt företag i Malmö rekrytera finsktalande personal? I sådant fall ska ni kontakta vårt rekryteringsföretag som är specificerat på att hitta finsktalande personal.  Vi kan hjälpa er att rekrytera finsktalande personal till flertalet olika yrkeskategorier.  På följande målsida ni läsa mer om hur vi tjänstgör. 

Finsktalande

Vi behärskar finska både verbalt och skriftligt. Våra finsktalande rekryteringar blir alltid precisa.

Kontaktnät

Vi har ett stort kontaktnät av finsktalande personer i Malmö. Genom att anlita oss får ni tillgång till detta.

Resultatinriktat

Vi nöjer mig aldrig med slutresultatet, innan du som kund är nöjd. För oss finns inga halvdana resultat.

Avtalsenligt

Vi håller oss alltid till det som vi har kommit överens om vid projektets uppstart.

Bra priser

Genom att anlita vårt rekryteringsföretag I Malmö får ni alltid kostnadseffektiva priser.

Erfarenhet

Vi vet hur finsk marknaden fungerar och kan utifrån detta ta fram bästa möjliga kandidaterna.

Låt oss hjälpa dig med

Rekryteringar i Malmö

Traditionella rekryteringsprocesser

Inom rekryteringsbranschen talas det mycket om att man ska digitalisera, effektivisera och låta datorer avgöra vem som är den bästa kandidaten. Vi  tror dock precis tvärtom. Vi tror på att det mänskliga mötet “Face-to-Face” är en nyckelfaktor inom rekryteringsprocesser. Med detta menar vi att vi alltid träffar våra kandidater fysisk, så att konsulten verkligen får en rättvis bild om kandidatens personlighet. Vidare läser vi alltid alla CV och personliga brev själv utan någon AI.  Även om datoriserade verktyg säkert fyller fin funktion tror vi ändå den mänskliga förmågan i alla våra rekryteringar.  Med andra ord är vi ett rekryteringsföretag i Malmö som tror på människan bakom varje rekryteringsprocess. 

Finsktalande rekryteringskonsulter

Varför ska du välja just vårt rekryteringsföretag i Malmö framför alla andra? Jo, det som gör våran lösning helt unikt är att är vi behärskar finska både skriftligt och verbalt. Genom detta kan vårt rekryteringsföretag i Malmö alltid kvalitetsgranska de sökandes skriftliga och muntliga kunskaper i det finska språket. Vårt rekryteringsföretag i Malmö har bland annat skapat ett grammatisk språktest i finska, som vi alltid utför på samtliga kandidater. Vidare lägger vi stor vikt vid att bedöma kandidatens muntliga kunskaper inom det finska språket. Genom att välja just vårt rekryteringsföretag i Malmö kan vi garantera att rekryteringen av din finsktalande kandidat aldrig kommer slå fel. 

"Unika rekryteringar till Malmö"

Via vårt rekryteringsföretag i Malmö​

Unika rekryteringar

Anlita du oss till din rekryteringspartner så garanterar vi att du får en trygg och säker partner. Vi jobbar alltid utifrån trygga och effektiva processer. Ni behöver aldrig vara oroliga över några förseningar eller annat trams. Samarbetar man med oss får man riktiga rekryteringsresultat. 

01

Finsktalande processer

Alla processer som vi utför gentemot kandidaterna utförs på finska. Vi kan därav i ett tidigt skedde testa om kandidaterna har de språkkunskaper som krävs för tjänsten. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi har tjänstgjort med rekryterings, försäljning, kundtjänst och marknadsföring mot Finland. Vi vet vilka kravs som ställs på anställda för att lyckas i Finland. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid rättvist

Anlitar du vårt rekryteringsföretag i Malmö garanterar vi att både ditt företag och samtliga kandidater kommer bli rättvist behandlade. 

Fördomsfritt

Vi behandlar alltid alla kandidater helt utan några fördomar. Genom detta ger vi kandidaterna en ärlig chans och ditt bolag den bästa möjliga marknadsföringen.

Kommunikation

Vi har alltid en öppen dialog med kandidaterna. Detta upprätthåller intresset för tjänsten.

Förstklassig intervjuteknik

Vi har mångårig yrkeserfarenhet av att intervjua kandidater. Genom detta ger vi varje kandidat en ärlig chans att uppvisa sina bästa kompetensområden.

Tids- och kostnadseffektiva rekryteringar

Vårt rekryteringsföretag i Malmö har den synpunkten att rekryteringar aldrig ska behöva kosta till bolag onödigt mycket.  Av den anledningen erbjuder vårt rekryteringsföretag i Malmö alltid tids- och kostnadseffektiva rekryteringsprocesser.  

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss