fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Skövde

Därför ska du

Välja vårt bolag

Letar ditt företag i Skövde efter finsktalande personal? Vi på Finskarekryteringar är ett rekryteringsföretag som hjälper företag i Skövde att hitta finsktalande personal.  Det som gör oss unikt som rekryteringsföretag i Skövde är att hela rekryteringsprocessen alltid sker helt på finska. På så sätt kan vi alltid garantera förstklassiga rekryteringar av finsktalande personal till ditt bolag i Skövde. 

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Skövde

Unikt rekryteringsföretag i Skövde

Det som urskiljer vårt rekryteringsföretag från andra i Skövde är att vi erbjuder hela rekryteringsprocessen helt på finska. Med detta menas att samtliga av våra rekryteringskonsulter hanterar finska både verbalt och skriftligt. Vi kan med andra ord i ett tidigt skede alltid kvalitetssäkra kandidaterna finska språkkunskaper. Genom att anlita oss som ert rekryteringsföretag i Skövde undviker ni dyra felrekryteringar. Ni får istället via oss alltid rekryteringar med stor spetskompetens till hela Skövde. 

Kundtjänst, försäljning och marknadsföring till Skövde

Vi utför preminärt rekryteringar inom kundtjänst, försäljning, digital marknadsföring och traditionell marknadsföring. Utöver detta kan vi självklart alltid skräddarsy rekryteringen efter dina önskemål och behov. För oss som rekryteringsföretag i Skövde är förstklassiga resultat det enda som räknas.  Vi är aldrig nöjda med rekryteringsresultatet  innan du som kund är det. Kontakta oss få berättar vi mer om hur vårt rekryteringsföretag i Skövde kan hjälpa just ditt bolag. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Skövde

Unika rekryteringar

Som rekryteringsföretag i Skövde vill vi alltid kunna erbjuda ditt bolag unika och förstklassiga rekryteringsprocesser. Med detta menar vi att vi vill kunna erbjuda kvalitetssäkra rekryteringsprocesser helt på finska. Ni slipper med andra ord onödiga felrekryteringar på grund av språkbrister. Via vår rekryteringsföretag i Skövde får du med andra ord alltid förstklassiga finsktalande rekryteringar.  

01

Finsktalande processer

Samtliga av vårt bolags rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som branschen ställer på den yrkesverksamma personalen. Hos oss får du alltid förstklassiga lösningar på dina rekryteringar. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag  i Skövde som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Tids- och kostnadseffektivitet

Väljer ni att anlita Finskarekryteringar kan vi alltid garantera att ni får tids- och kostnadseffektiva rekryteringslösningar efter dina önskemål och behov. Vår inställning som rekryteringsföretag i Skövde är att rekryteringar aldrig ska behöva kosta onödigt mycket. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss