fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Växjö

Därför ska du

Välja våra tjänster

Vill du företag i Växjö rekrytera finsktalande personal? Chansa inte – utan kontakta oss istället. Genom oss får ni kanske Växjös skarpaste rekryteringar när det gäller finsktalande personal. På följande målsida kan ni läsa mer om hur vi kan hjälpa ert företag med rekryteringar.  Chansa som sagt inte – kontakta oss istället. Via oss får ni alltid skräddarsydda lösningar.    

Flerspråkigt

Samtliga av våra konsulter behärskar det finska språket både skriftligt och verbalt.

Relationer

Vi har ett brett kontaktnät av finsktalande personer över hela Sverige, låt oss hjälpa er att ta dem till ert företag i Växjö.

Innovativa metoder

Vid varje rekryteringsprocess använder vi oss av moderna och välbeprövade metoder.

Tidseffektivt

Alla våra rekryteringsprocesser till Växjö är alltid extremt tidseffektiva.

Inga överraskningar

Vi arbetar alltid med ärlighet och öppenhet. Inga dolda avgifter tillkommer om man arbetar med vårt bolag.

Resultatbaserat

För oss finns inga halvdana resultat. Vi nöjer oss bara med att erbjuda dig det bästa.

Låt oss hjälpa dig med

Finsktalande personal till Växjö

Vi tror på yrkeserfarenhet

Vi tror att du och ditt företag uppnår de bästa resultaten av en rekryteringsprocess genom att anlita ett rekryteringsföretag som vet vad de talar om. Vi har erfarenheter av att arbeta mot den finska marknaden och vet på så sätt vad som krävs av en medarbetare för att leverera ett förstklassigt resultat. Utifrån våra erfarenhet vill vi påstå att vi vet vad som krävs för att lyckas med finsktalande rekryteringar. Utifrån våra unika språkkompetenser kan vi även testa kandidaternas i ett tidigt skede och bedöma deras språkkompetenser. Vill ert företag i Växjö rekrytera finsktalande personal ska ni som sagt inte chansa. Kontakta  oss istället så får ni bästa möjliga kandidaterna. 

Alla processer helt på finska

Det som urskiljer vårt koncept från andra i Växjö är att alla våra processer sker helt på finska. Vi kan genom detta alltid i ett tidigt skede bedöma kandidaternas kunskaper inom det finska språket. Vidare har vi utformat egna språktester där jag kvalitetssäkrar kandidaternas skriftliga kunskaper. Vidare har vi ett stort nätverk av finsktalande personer som vi kan nyttja till ert företag. Ni får med både spetskompetens, kunskap och förstklassiga finsktalande kandidater om ni anlitar vårt företag. Kontakta oss gärna mer så berättar jag mer om hur våra rekryteringar kan hjälpa ert bolag i Växjö. 

"Unika rekryteringar till Växjö"

Via vårt rekryteringsföretag i Växjö får du​

Unika rekryteringar

Väljer du att anlita vårt rekryteringsföretag Växjö kan vi garantera dig följande: bra priser, bra processer och bra unika rekryteringar. Genom att anlita oss kan vi även garantera att det aldrig tillkommer några dolda avgifter för ert företag.  Vi är med andra ord ett unikt rekryteringsföretag i Växjö som du kan lita på i alla lägen.

01

Finsktalande processer

Vi behärskar det finska språket både verbalt och skriftligt.  Vi kan andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi har mångårig yrkeserfarenhet av att bedriva flertalet olika rekryteringsprocesser. Genom oss får ni inte bara språkkompetens – utan ni får även erfarenhet! 

03

Alltid transparens

Vi är alltid ärlig och öppna processer. Inga dolda avgifter tillkommer om man anlitar våra unika tjänster. Ni kan alltid lita på att vi kommer göra mitt yttersta för att ni ska få bästa möjliga resultaten. 

Rekryteringar med hög kompetens

Inga fördomar

Varje rekryteringsprocess som jag utför utförs alltid utan några som helst fördomar mot kandidat. Via oss blir alla rättvist behandlade.

ISO-modeller

Vi tjänstgör efter ISO-standars i varje rekryteringsprocesser som vi utför. För oss är det viktigt att uppvisa bästa möjliga bilden för ditt företag.

Förstklassig intervjuteknik

Vi har mångårig yrkeserfarenhet av att intervjua kandidater. Genom detta ger vi varje kandidat en ärlig chans att uppvisa sina bästa kompetensområden.

Kostnadseffektiva rekryteringar till Växjö

Vårt rekryteringsföretag i Växjö har den synpunkten att rekryteringar aldrig ska behöva kosta till bolag onödigt mycket.  Av den anledningen erbjuder vi alltid alltid tids- och kostnadseffektiva rekryteringsprocesser.  

Anlita oss