Rekrytera finsktalande personal till ditt bolag

Jag är en frilansade rekryteringskonsult som hjälper företag i Sverige att hitta förstklassig finsktalande personal. Chansa inte om du ska rekrytera finsktalande personal – kontakta mig istället. 

Varför du ska

Välja mitt bolag

Jag erbjuder rekryteringar av finsktalande personal till såväl små som stora företag Jag gör detta alltid utifrån mina unika språk- och erfarenhetskunskaper från den finska marknaden. Varje rekrytering sker utifrån dessa erfarenheter, vilket medför till att varje rekryterings blir skarp, skräddarsydd och kundanpassad – just efter dina önskemål.  Vidare har jag mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som efterfrågas av den finska marknaden.

Vi har ett stort kundanpassat

Tjänsteutbud

Jag erbjuder ditt bolag rekryteringshjälp till flertalet olika yrkesbranscher när det kommer till finsktalande personal. 

Alltid fördomsfria rekryteringar

Fördomsfria rekryteringar

Jag erbjuder ditt bolag rekryteringshjälp till flertalet olika yrkesbranscher när det kommer till finsktalande personal. Det som gör detta koncept unikt är att att jag själv behärskar det finska språket både verbalt och skriftligt. 

Vårt rekryteringsbolag erbjuder dig ett mångfasetterat tjänstutbud till flertalet olika yrkeskategorier. Våra huvudområden är administration, försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Vi kan dock likväl skräddarsy rekryteringar till andra branscher vid önskemål om detta. 

Jag erbjuder ditt bolag

Unika rekryteringskompetenser

Samtliga av mina rekryteringsprocesser utförts till yrkeskategorier som jag själv varit verksam inom. Genom att nyttja denna arbetsmetod säkerställer vi alltid att du får kandidater av högsta kvalitet till ditt bolag – med rätt kompetens.

01

Finsktalande processer

Jag behärskar det finska språket både skriftlig och verbalt. Genom mina unika lösningar får du alltid Sveriges kanske bästa finsktalande kandidater. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Jag har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som efterfrågas av den finska marknaden på personal. Utifrån dessa erfarenheter tar jag alltid fram bästa möjliga kandidaterna till ditt företag. 

03

Alltid Transparens

Vid varje rekryterings av finsk personal är transparens en viktigt premiss som jag aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning. Inga dolda avgifter tillkommer.

För mig är alltid ditt bolag i centrum

Jag arbetar alltid med lyhördhet för kundens önskemål. Med andra ord är alltid du och ditt bolag i centrum vid varje rekrytering av finsktalande personal. Jag är aldrig nöjd, innan du som kund är nöjd med resultatet.

Varför anlita mig?

Förstklassiga kravprofiler

Jag sammanställer alltid en noggrann kravprofil tillsammans med dig. Noggrannhet är nyckeln till alla lyckade rekryteringar.

Lämplighets- och kompetenstester

Kandidaternas lämplighet och kompetenser kontrolleras alltid genom lämplighets- och kompetenstester.

Kandidatpresentationer

Efter intervjuer sovrar jag bland kandidaterna och presenterar de kompetentaste genom en kandidatpresentation.

Tid- och kostnadseffektivt

Enligt mig ska rekryteringar alltid vara tids- och kostnadseffektiva. Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd med resultatet.

Jag tror på språk- och yrkeskompetens i varje rekryteringsprocess

Min målsättning som rekryteringsbolag är att ta rekryteringar i Sverige till en helt ny nivå. Jag vill göra detta genom att erbjuda svenska företag bästa möjliga finsktalande kandidaterna. Chansa som sagt inte om du ska rekrytera finsktalande personal.  Kontakta mig istället. 

Anlita mig