fbpx

Rekrytera finsktalande personal till ditt bolag

Vi är ett rekryteringsföretag som är specialiserat på att hjälpa företag i Sverige att rekrytera finsktalande personal . Chansa inte om du ska rekrytera finsktalande personal – kontakta oss istället. 

Varför du ska

Välja vårt bolag

Vi erbjuder rekryteringar av finsktalande personal till såväl små som stora företag. Vi gör detta alltid utifrån mina unika språk- och erfarenhetskunskaper från den finska marknaden. Varje rekrytering sker utifrån dessa erfarenheter, vilket medför till att varje rekryterings blir skarp, skräddarsydd och kundanpassad – just efter dina önskemål.  Vidare har vi mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som efterfrågas av den finska marknaden.

Vi har ett stort kundanpassat

Tjänsteutbud

Vi erbjuder ditt bolag rekryteringshjälp till flertalet olika yrkesbranscher när det kommer till finsktalande personal. 

Alltid fördomsfria rekryteringar

Fördomsfria rekryteringar

Vi erbjuder ditt bolag rekryteringshjälp till flertalet olika yrkesbranscher när det kommer till finsktalande personal. Det som gör detta koncept unikt är att att via själva behärskar det finska språket både verbalt och skriftligt. 

Vårt rekryteringsbolag erbjuder dig ett mångfasetterat tjänstutbud till flertalet olika yrkeskategorier. Våra huvudområden är administration, försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Vi kan dock likväl skräddarsy rekryteringar till andra branscher vid önskemål om detta. 

Vi erbjuder ditt bolag

Unika rekryteringskompetenser

Samtliga av våra rekryteringsprocesser utförts till yrkeskategorier som vi själva varit verksam inom. Genom att nyttja denna arbetsmetod säkerställer vi alltid att du får kandidater av högsta kvalitet till ditt bolag – med rätt kompetens.

01

Finsktalande processer

Vi behärskar det finska språket både skriftlig och verbalt. Genom våra unika lösningar får du alltid Sveriges kanske bästa finsktalande kandidater. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som efterfrågas av den finska marknaden på personal. Utifrån dessa erfarenheter tar vi alltid fram bästa möjliga kandidaterna till ditt företag. 

03

Alltid Transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt premiss som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning. Inga dolda avgifter tillkommer.

För oss är alltid ditt bolag i centrum

Vi arbetar alltid med lyhördhet för kundens önskemål. Med andra ord är alltid du och ditt bolag i centrum vid varje rekrytering av finsktalande personal. Vik är aldrig nöjd, innan du som kund är nöjd med resultatet.

Varför anlita oss?

Förstklassiga kravprofiler

Vi sammanställer alltid en noggrann kravprofil tillsammans med dig. Noggrannhet är nyckeln till alla lyckade rekryteringar.

Lämplighets- och kompetenstester

Kandidaternas lämplighet och kompetenser kontrolleras alltid genom lämplighets- och kompetenstester.

Kandidatpresentationer

Efter intervjuer sovrar jag bland kandidaterna och presenterar de kompetentaste genom en kandidatpresentation.

Tid- och kostnadseffektivt

Enligt mig ska rekryteringar alltid vara tids- och kostnadseffektiva. Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd med resultatet.

Vi tror på språk- och yrkeskompetens i varje rekryteringsprocess

Vår målsättning som rekryteringsbolag är att ta rekryteringar i Sverige till en helt ny nivå. Vårt team vill göra detta genom att erbjuda svenska företag bästa möjliga finsktalande kandidaterna. Chansa som sagt inte om du ska rekrytera finsktalande personal.  Kontakta oss istället. 

Anlita oss