fbpx

Vi hjälper dig rekrytera

Finsktalande säljare

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi tror på transparens, ärlighet och kundlyhördhet vid varje rekryteringsprocess. Dessutom arbetar vi alltid efter premisserna att vi aldrig är nöjda med rekryteringen, innan du som kund är nöjd med resultatet.  Det som urskiljer oss från andra rekryteringsbolag är att varje rekryteringsprocess utförs av finsktalande personal. Välkommen till din helt unika rekryteringsresa. Genom vårt bolag får du och ditt bolag rekryteringar på ett helt nytt och unikt sätt.

Låt oss hjälpa dig med att

Rekrytera finsktalande säljare​

Rekryteringar med språkkompetens

Ska du klara av att rekrytera finsktalande säljare på bästa sätt, så behöver du även besitta såväl verbala som skriftliga kunskaper i det finska språket.  Just det kan vi på Finska rekryteringar erbjuda dig och ditt bolag. Vi erbjuder dig alltid rekryteringskonsulter som själva behärskar det finska språket, både verbalt och i skrift, inom vårt eget bolag. Således behöver vårt bolag aldrig anlita externa konsulter när vi ska testa språkkunskaperna hos de tilltänkta kandidaterna. Det medför att du som kund slipper onödiga mellanhänder och det ger dig nära insyn i hela rekryteringsprocessen om du önskar det. Genom att våra rekryteringskonsulter innehar finskakunskaper blir varje rekryteringsprocess tid- och kostnadseffektiv för ditt bolag.  De kandidater som vi presenterar för dig har vi kvalitetssäkrat genom våra noggranna språktester. Med andra ord är du i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande säljare eller någon annan form av yrkeskategori som tex säljare av projekthanteringssystem

Rekryteringar med yrkeserfarenhet

Inte nog med att våra rekryteringskonsulter själva behärskar det finska språket, de har dessutom även själva tjänstgjort inom försäljning mot den finska arbetsmarknaden. Våra rekryteringskonsulter kan redan i ett tidigt stadium bedöma den arbetssökandes skriftliga kunskaper inom det finska språket. Vidare vet de genom sin erfarenhet vilka krav som ställs inom försäljningsbranschen och kan på så sätt kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet för tjänsten. 

“Låt oss hjälpa dig öka din försäljning.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Vi är aldrig nöjda med rekryteringsresultatet, innan du som kund är det. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en sanning. 

01

Finsktalande processer

Samtliga av bolagets rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

yrkeserfarenhet

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som ställs på personal inom den finska marknaden. Via oss får du med andra ord alltid de bästa resultaten av kandidat till ditt bolag.

03

Alltid transparens

Vid varje rekryterings av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Övriga rekryteringar?​

Vill du rekrytera finsktalande personal till någon annan tjänst än den som du hittar du vårt tjänstutbud? Vi erbjuder självklart även skräddarsydda rekryteringar till andra yrkesområden. Kontakta oss så berättar vi mer, eller besök målsidan här nedan, så kan du läsa mer om våra skräddarsydda lösningar.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag.  Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss