fbpx

Rekryteringsföretag i Örebro

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vill du rekrytera finsktalande personal i Örebro? Chansa inte – utan kontanta oss istället.  Vi är ett rekryteringsföretag som hjälper företag i Örebro att hitta/rekrytera finsktalande personal. Genom att anlita oss kan jag garantera att din rekrytering inte kommer slå fel. På följande målsida kan du läsa mer om hur mina unika tjänster fungerar. Chansa som sagt inte om du vill hitta Örebros bästa finsktalande kandidater. Kontakta oss istället! 

Vårt rekryteringsföretag i Örebro kan hjälpa till att

Rekrytera finsktalande personal

Vilka företag vänder vi oss till?

Våra rekryteringsföretagstjänster i Örebro passar egentligen alla företag som vill rekrytera finsktalande personal. Vi kan hjälpa er att rekrytera personal till er kundtjänstavdelning, marknadsföringsgrupp, försäljningsteam eller någon annan skräddarsydd roll. För oss finns inga hinder när det kommer till rekryteringsuppdrag. Vi skräddarsyr alltid alla rekryteringslösningar utifrån era önskemål och behov. För oss finns inga “för svåra rekryteringsuppdrag”. Kontakta gärna oss så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa ert företag i Örebro med att hitta förstklassig finsktalande personal. Vi vet hur den finska rekryteringsmarknaden fungerar! 

Hela rekryteringsprocessen på finska

Det som gör vårt rekryteringsföretag i Örebro unikt är att vi alltid erbjuder hela rekryteringsprocessen helt på finska. Med detta menas att vi alltid genom alla steg i processen helt på finska. Allt från kompetenstester till intervjuer. Genom att vi utför allt på finska blir våra rekryteringar alltid noggranna och förstklassiga. Du slipper med andra ord felrekryteringar av finsktalande personal när du anlitar mitt rekryteringsföretag i Örebro.  Självklart testar vi inte bara de finska språkkompetenserna, utan jag ser även till att kandidaterna även kan svenska. Som du märker är vi ett rekryteringsföretag som förmedlingen erbjuder Örebros unikaste rekryteringslösningar. Chansa som sagt inte om ni ska rekrytera finsktalande personal. Kontakta oss istället. 

"Vi är aldrig nöjd, innan du är nöjd”

Via vårt rekryteringsföretag i Örebro​

Unika rekryteringar

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss mig får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Vi är aldrig nöjd med rekryteringsresultatet, innan du som kund är nöjd. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en sanning.  

01

Finsktalande processer

Chansa som sagt inte – utan anlita  mig. Alla våra processer sker alltid på finska, vilket medför till att du får kandidater som verkligen kan finska! 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi vet hur den finska arbetsmarknaden fungerar och kan utifrån detta ta fram bästa möjliga kandidaterna till ert företag. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Via våra rekryteringstjänster får ni alltid totalt fördomsfria rekryteringslösningar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

Mitt rekryteringsföretag i Örebro ger alltid den bäst lämpande kandidaten möjligheten.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar. Enligt oss tillhör fördomar det förflutna. Vi vill alltid bara erbjuda dig moderna lösningar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Kompetensbaserade rekryteringar till Örebro

Alla kandidater som vi tar fram åt ditt bolag i Örebro blir alltid rättvist behandlade i varje rekryteringsprocess. Detta blir en trygghetsfaktor för alla kandidaterna och ditt bolag. Du ska alltid kunna lita på vårt bolag när du anlitar oss. 

Anlita oss