fbpx

Rekryteringar inom

Finsktalande marknadsföring

Vi erbjuder unika

Rekryteringar

Vi tror på transparens, ärlighet och kundlyhördhet vid varje rekryteringsprocess. Dessutom arbetar vi alltid efter premisserna att vi aldrig är nöjda med rekryteringen, innan du som kund är nöjd med resultatet. Det som urskiljer oss från andra rekryteringsbolag är att varje rekryteringsprocess utförs av finsktalande personal. Välkommen till din helt unika rekryteringsresa. Genom vårt bolag, får du rekryteringar på ett helt unikt och nytt sätt.

Få rekryteringshjälp inom

Därför ska du välja oss när ditt bolag ska

Rekrytera finsktalande marknadsförare​

Rekryteringar med språkkompetens

Ska du klara av att rekrytera finsktalande marknadsförare eller Google Ads-experter på bästa sätt, så behöver du även besitta såväl verbala som skriftliga kunskaper i det finska språket. Därför erbjuder vi dig alltid rekryteringskonsulter som själva behärskar det finska språket inom vårt eget bolag. Således behöver vårt bolag aldrig anlita externa konsulter när vi ska testa språkkunskaperna hos de tilltänkta kandidaterna. Vår unika kompetens möjliggör för dig att på nära håll ha insyn i hela rekryteringsprocessen och slipper onödiga mellanhänder. Genom att våra rekryteringskonsulter innehar finskakunskaper blir varje rekryteringsprocess tid- och kostnadseffektiv för ditt bolag.  Kandidater som vi presenterar för dig har vi kvalitetssäkrat genom våra noggranna språktester. Med andra ord är du i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande marknadsförare.

Rekryteringar med yrkeserfarenhet

Inte nog med att våra rekryteringskonsulter själva behärskar det finska språket, de har dessutom även själva tjänstgjort med att med digital marknadsföring mot den finska arbetsmarknaden. Våra rekryteringskonsulter kan redan i ett tidigt stadium bedöma den arbetssökandes verbala och skriftliga kunskaper inom det finska språket. Vidare vet våra rekryteringskonsulter med sin erfarenhet om vilka krav som ställs inom yrket och kan utifrån detta kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet för tjänsten. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din rekrytering kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med andra ord i goda händer när du väljer att anlita oss till dina marknadsföringsrekryteringar. Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom digital marknadsföring.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Skräddarsydda rekryteringar?

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss