Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Göteborg

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi är ett rekryteringsföretag i Göteborg som erbjuder rekrytering av finsktalande personal inom flertalet olika yrkeskategorier.  Vårt rekryteringsföretag i Göteborg utför dessutom rekryteringsprocesser helt på finska, vilket alltid ger ditt bolag precis och skarpa rekryteringar av finsktalande personal.  

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Göteborg

Rekryteringar till hela Göteborg

Via mitt rekryteringsföretag kan du få rekryteringshjälp till hela Göteborg. Du inte bara får rekryteringshjälp till Göteborg, utan du får detta alltid genom tids- och kostnadseffektiva processer. Enligt vårt rekryteringsföretag i Göteborg ska rekryteringar aldrig behöva kosta onödigt mycket pengar. För oss är det viktiga att leverera resultat och inte snacka om kostnader.  Kontakta vårt rekryteringsföretag i Göteborg redan idag så berättar vi mer. 

Hela rekryteringsprocessen på finska i Göteborg

Det som urskiljer oss från övriga rekryteringsföretag i Göteborg är att vi utför alla våra rekryteringsprocesser alltid helt på finska.  Dvs, all kommunikation med kandidaterna sker helt på finska. Genom detta tillvägagångssätt kan vi enkelt testa kandidaternas lämplighet för den tilltänkta tjänsten. I slutändan medför detta till specifika och skarpa rekryteringar och du slipper onödiga felrekryteringar på grund av det finska språket. Kontakta vårt rekryteringsföretag i Göteborg så berättar vi mer. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Göteborg

Unika rekryteringar

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Vi är aldrig nöjda med rekryteringsresultatet, innan du som kund är nöjd. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en sanning.  

01

Finsktalande processer

Samtliga av vårt bolags rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som branschen ställer på den yrkesverksamma personalen. Hos oss får du alltid förstklassiga lösningar på dina rekryteringar. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag  i Göteborg som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Rekryteringar till hela Göteborg

Vårt rekryteringsföretag i Göteborg hjälper som sagt både stora som små företag i Göteborg att hitta finsktalande personal. Vi kan hjälpa dig hitta finsktalande personal till flertalet olika yrken. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss