fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Borås

Därför ska du

Välja vårt bolag

Om ditt företag i Borås letar efter finsktalande personal, så ska ni chansa, utan kontakta vårt rekryteringsföretag istället. Vi är ett rekryteringsföretag som är specialiserad på att hjälpa företag i Borås att rekrytera finsktalande personal. Via oss kan ni få hjälp med att rekrytera personal till flertalet olika yrkeskategorier. Chansa inte – kontakta oss istället så hjälper vi er på bästa sätt. 

Vi tror alltid att transparens, kommunikation och avtalsenliga rekryteringar är nyckel till varje framgångsrikt projekt i Borås. Vi vill att du som kund alltid ska kunna lita på att håller oss till det som vi har kommit överens om vid projektets uppstart. Vidare tror tror vi alltid på att du som kund alltid enkelt ska ha insyn i varje rekryteringsprocess utan några konstigheter. Vi tror även på att ett kundcentrerat förhållningssätt leder till de bästa rekryteringsresultaten. Av den anledningen är vi aldrig nöjd, innan du som kund är nöd med resultatet. Chansa inte – kontakta oss istället. 

 

Vi erbjuder ditt bolag rekryteringshjälp av finsktalande personal till flertalet olika yrkeskategorier inom marknads, kundtjänst, kommunikation och försäljning. Vid varje rekryteringsprocess är vi alltid mån om att arbeta transparent och avtalsenligt. Som kund ska du alltid kunna lita på att vi håller det som jag kommit överens om vid projektets uppstart. Våra priser beror helt på hur ditt behov ser ut. Vill du veta mer och ha hjälp att identifiera just ert behov, besök vår kontakta oss så hjälper vi dig så snart som möjligt. Vi arbetar dock alltid kostnadseffektivt.

 

 

Vi är ett rekryteringsföretag i Borås som hjälper er att

Rekrytera finsktalande personal i Borås

Vad gör vårt rekryteringskoncept unikt i Borås?

Det som gör vårt rekryteringsföretagskoncept unikt är allt alla processer sker helt på finska. För att kvalitetssäkra kandidaternas språkkompetenser inom det finska språket genomför samtliga intervjuer helt på finska. Vi kan genom denna metod enkelt testa varje kandidats språkkunskaper. Vidare har vi skapat unika språktester där kandidaternas skriftliga kunskaper även kvalitetssäkras. Genom att anlita oss får ni med andra ord kanske Borås skarpaste rekryteringar när det kommer till finsktalande personal. Chansa som sagt inte om ni vill rekrytera finsktalande personal till ert företag, utan kontakta istället oss. Vi hjälper er mer än gärna i er spännande rekryteringsresa!   

Vilka yrkeskategorier rekryterar vi till?

Våra rekryteringstjänster lämpar sig till alla företag och yrkesområden som vill hitta förstklassig finsktalande personal. De yrkesområden som vi medvetet inte rekryterar till är olika former av chefsrekryteringar, eftersom vi inte anser mig förfoga över just det kompetensområdet. Utöver detta finns det inga begräsningar för oss gällande yrkesområden. Vi kan som sagt hjälpa att rekrytera allt från kundtjänstmedarbetare, säljare, digitala marknadsförare, vaktmästare och vårdpersonal. För oss finns inget för stort, litet eller svårt uppdrag. Vi åtar oss mer än gärna alla möjliga rekryteringsuppdrag i Borås. Kontakta gärna oss – så berättar jag mer om mina unika rekryteringslösningar till Borås. 

"Borås kanske unikaste rekryteringar"

Vårt rekryteringsföretag i Borås erbjuder alltid

Unika rekryteringar

Väljer ni att samarbeta med oss kan vi garantera att ni alltid får smidiga och effektiva lösningar. Vi arbetar alltid målmedvetet, effektivt och kundcentrerat. Du som kund står alltid i fokus i alla projekt som vi åtar oss i Borås. Här nedan kan du läsa mer om våra effektiva rekryteringsprocesser. Har du frågor kan du självklart att ringa oss eller skicka e-post – så hjälper vi er mer än gärna. 

01

Finsktalande processer

Alla min processer som vi genomför utförs alltid helt på finska. Via oss får ni kanske Borås bästa rekryteringar när det kommer till finsktalande personal. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Vi har mångårig yrkeserfarenhet av att arbeta mot den finska marknaden. Utifrån detta kan vi även hjälpa er på bästa sätt att rekrytera finsktalande personal. 

03

Alltid transparens

Det tillkommer aldrig några dolda avgifter när ni anlitar oss.  Vi håller mig alltid till det som vi har kommit överens om vid projektets uppstart.  

Alltid fördomsfrihet

Fördomsfrihet är något som vi aldrig undviker ifrån under våra rekryteringsprocesser.  Varje kandidat får alltid ett förstklassigt bemötande av oss.

Bästa kandidaten till tjänsten

Den bästa möjliga kandidaten får alltid jobbet utan några som helst fördomar. Vårt rekryteringsföretag i Borås erbjuder alltid fördomsfria rekryteringar.

Mångfald till ditt bolag

Vårt rekryteringsföretag i Borås hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar. Mångfald är alltid viktigt i allt jag gör.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Marknadsföring mot Finland?

En annan tjänst som vi erbjuder mina kunder är hjälp med marknadsföring mot den finska marknaden. Dvs, vi hjälper svenska företag att etablera sig på den finska marknaden genom olika former av marknadsförings insatser. Om detta är något som ditt företag är intresserat av kan ni alltid kontakta oss för rådgivning.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Som tidigare nämnt är de processer som vi erbjuder er alltid noggranna och professionella. Här kan du läsa mer om hur mina processer fungerar i praktiken. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss