Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Borås

Därför ska du

Välja vårt bolag

Om ditt företag i Borås letar efter finsktalande personal, så ska ni chansa, utan kontakta mitt rekryteringsföretag. Jag är en frilansade rekryteringskonsult som är specialiserad på att hjälpa företag i Borås att rekrytera finsktalande personal. Via mig kan ni få hjälp med att rekrytera personal till flertalet olika yrkeskategorier. 

Jag är en rekryteringskonsult i Borås som hjälper er att

Rekrytera finsktalande personal i Borås

Vad gör mitt rekryteringskoncept unikt i Borås?

Det som gör mitt rekryteringsföretagskoncept unikt är allt alla processer sker helt på finska. För att kvalitetssäkra kandidaternas språkkompetenser inom det finska språket genomför samtliga intervjuer helt på finska. Jag kan genom denna metod enkelt testa varje kandidats språkkunskaper. Vidare har jag skapat unika språktester där kandidaternas skriftliga kunskaper även kvalitetssäkras. Genom att anlita mig får ni med andra ord kanske Borås skarpaste rekryteringar när det kommer till finsktalande personal. Chansa som sagt inte om ni vill rekrytera finsktalande personal till ert företag, utan kontakta istället mig. Jag hjälper er mer än gärna i er spännande rekryteringsresa!   

Vilka yrkeskategorier rekryterar jag till?

Mina rekryteringstjänster lämpar sig till alla företag och yrkesområden som vill hitta förstklassig finsktalande personal. De yrkesområden som jag medvetet inte rekryterar till är olika former av chefsrekryteringar, eftersom jag inte anser mig förfoga över just det kompetensområdet. Utöver detta finns det inga begräsningar för mig. Jag kan som sagt hjälpa att rekrytera allt från kundtjänstmedarbetare, säljare, digitala marknadsförare, vaktmästare och vårdpersonal. För mig finns inget för stort, litet eller svårt uppdrag. Jag åtar mig mer än gärna alla möjliga rekryteringsuppdrag i Borås. Kontakta gärna mig – så berättar jag mer om mina unika rekryteringslösningar till Borås. 

"Borås kanske unikaste rekryteringar"

Mitt rekryteringsföretag i Borås erbjuder alltid

Unika rekryteringar

Väljer ni att samarbeta med mig kan jag garantera att ni alltid får smidiga och effektiva lösningar. Jag arbetar alltid målmedvetet, effektivt och kundcentrerat. Du som kund står alltid i fokus i alla projekt som jag åtar mig i Borås. Här nedan kan du läsa mer om mina effektiva rekryteringsprocesser. Har du frågor kan du självklart att ringa mig eller skicka e-post – så hjälper jag er mer än gärna. 

01

Finsktalande processer

Alla min processer som jag genomför utförs alltid helt på finska. Via mig får ni kanske Borås bästa rekryteringar när det kommer till finsktalande personal. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Jag har mångårig yrkeserfarenhet av att arbeta mot den finska marknaden. Utifrån detta kan jag även hjälpa er på bästa sätt att rkerytera finsktalande personal. 

03

Alltid transparens

Det tillkommer aldrig några dolda avgifter när ni anlitar mig. Jag håller mig alltid till det som vi har kommit överens om vid projektets uppstart.  

Alltid fördomsfrihet

Fördomsfrihet är något som jag aldrig undviker ifrån under mina rekryteringsprocesser.  Varje kandidat får alltid ett förstklassigt bemötande av mig. 

Bästa kandidaten till tjänsten

Den bästa möjliga kandidaten får alltid jobbet utan några som helst fördomar. Mitt rekryteringsföretag i Borås erbjuder alltid fördomsfria rekryteringar.

Mångfald till ditt bolag

Mitt rekryteringsföretag i Borås hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar. Mångfald är alltid viktigt i allt jag gör.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Marknadsföring mot Finland?

En annan tjänst som jag erbjuder mina kunder är hjälp med marknadsföring mot den finska marknaden. Dvs, jag hjälper svenska företag att etablera sig på den finska marknaden genom olika former av marknadsförings insatser. Om detta är något som ditt företag är intresserat av kan ni alltid kontakta mig för rådtgivning.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Som tidigare nämnt är de processer som jag erbjuder er alltid noggranna och professionella. Här kan du läsa mer om hur mina processer fungerar i praktikten. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss