fbpx

Vi kan hjälpa dig med

Skräddarsydda rekryteringar

Därför ska du alltid

Välja vårt bolag

 Skräddarsydda rekryteringar innebär att vi utför rekryteringsuppdrag till en valfri yrkesgrupp. Kanske vill du rekrytera finsktalande personal till ett event? Eller kanske letar du efter finsktalande hotellpersonal? Oavsett vad du letar efter, så kan vi garanterat hjälpa dig att hitta bästa möjliga kandidat just efter dina önskemål. Och du, vi är aldrig nöjda innan som kund är nöjd med rekryteringsuppdraget.

Låt oss hjälpa dig med

Rekrytera finsktalande personal ​

Rekryteringar med språkkompetens

Ska du klara av att rekrytera finsktalande personal på bästa sätt, så ska du även besitta såväl verbala som skriftliga kunskaper i det finska språket. Därför erbjuder vi dig alltid rekryteringskonsulter som själva behärskar det finska språket inom vårt bolag .Således behöver vårt bolag aldrig införskaffa externa konsulter när vi ska testa språkkunskaperna hos de tilltänkta kandidaterna. Genom att våra rekryteringskonsulter innehar finskakunskaper blir varje rekryteringsprocess tid- och kostnadseffektiv för ditt bolag.  Du får även alltid kandidater presenterat för dig som vi har kvalitetssäkrat genom våra noggranna språktester. Med andra ord är du alltid i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande personal.

Rekryteringar med yrkeserfarenhet​

Inte nog med att våra rekryteringskonsulter själva behärskar det finska språket, dessa har dessutom även själva tjänstgjort med att tjänstgöra med mot den finska arbetsmarknaden. Våra rekryteringskonsulter kan redan i ett tidigt stadium bedöma den arbetssökandes skriftliga kunskaper inom det finska språket.Vidare vet det med sin erfarenhet om vilka krav som ställs inom det önskade yrket och kan utifrån detta kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet till tjänsten. 

“Transparens och kundnöjdhet är A och O för vårt bolag.”

Via vårt bolag får du alltid ​

Unika rekryteringar

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till en helt nya nivåer.  Vi är aldrig heller nöjda med rekryteringsresultatet, innan du som kund är det. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en mission.  

01

Språkkompetenser

Samtliga av bolagets rekryteringsexperter behärskar det finska språket både skriftlig och verbalt.Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra  våra kandidater.

02

Yrkeserfarenhet

Våra rekryterare mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som efterfrågas av den finska marknaden på personal. Du får med andra ord alltid förstklassiga lösningar från oss.

03

Alltid transparens

Vid varje rekryterings av finsk personal är transparens en viktigt premiss som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etisk bakgrund.

Kundtjänstpersonal?​

Letar du efter finsktalande kundtjänstpersonal? Vi har flertalet skräddarsydda lösningar för ditt bolag. Vi kan utföra både små- och stora finsktalande kundtjänstrekryteringar.  Med andra ord är inget uppdrag för stort eller litet för vårt bolag.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag.  Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss