Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Uppsala

Därför ska du

Välja vårt bolag

Jag är en rekryteringskonsult som driver ett eget rekryteringsföretag. Mitt specialområde är att hjälpa företag i Uppsala att rekrytera finsktalande personal.  Jag kan hjälpa er med rekrytering till flertalet olika delområden och yrkeskategorier. Ni kan läsa mer om mina unika tjänster på följande målsida. 

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Uppsala

Uppsalas kanske unika rekryteringar

De rekryteringstjänster som jag erbjuder till företag i Uppsala är unika på flertalet sätt.  För det första kvalitetssäkrar jag alltid alla kandidater genom både språkliga och verbala finsktalande språktester. Genom mitt rekryteringsföretag får man alltid Sveriges bästa finsktalande kandidater. Vidare har jag mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden inom flertalet tjänsteområden. Jag vet med andra ord vad som finska kunder efterfrågar. Ska ditt företag i Uppsala rekrytera finsktalande personal? Chansa i sådant fall inte, utan kontakta mig redan idag. Genom mig får ni kanske Uppsalas bästa finsktalande kandidater, 

Alla processer helt på finska

Som jag nämnde i föregående avsnitt genomför jag alltid alla processer hela på finska. Med dessa menas att intervjuer, kompetenstester och kommunikation med kandidater sker på finska. Genom detta  kan jag alltid garantera att de kandidaterna som jag skickar till ert bolag alltid behärskar det finska språket. Självklart testar jag även de verbala i det svenska språket. Genom mig får ni som sagt kanske Uppsalas unikaste rekryteringsföretag. Chansa som sagt inte om ni ska rekrytera finsktalande personal i Uppsala. Kontakta mig istället – så slår er rekrytering av finsktalande personal inte fel! 

“Jag är aldrig nöjd, innan du som kund är nöjd.”

Genom mitt rekryteringsföretag får ni

Unika rekryteringar

För mig unika rekryteringar att jag ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss mig ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. 

01

Finsktalande processer

Genom att jag behärskar finska kan jag alltid testa kandidaternas finskakunskaper. Genom mitt företag slår aldrig några finsktalande rekryteringar fel. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Utifrån min mångåriga erfarenhet av finska marknaden vet jag vad den finska marknaden efterfrågar gällande kandidater. 

03

Alltid transparens

Genom att anlita mig får ni alltid ärliga och öppna rekryteringar. Du behöver inte vara orolig över några dolda avgifter. 

Alltid fördomsfrihet

Genom mitt rekryteringsföretag får ni alltid fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Jag hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Rekryteringar till hela Uppsala

Jag vänder mig till alla företag i Uppsala som vill ta sin finskaavledning till nästa nivå. Det spelar ingen roll vilken bransch ni är verksamma inom – eller hur stort eller litet företag ni är.  Från mitt rekryteringsföretag i Uppsala får man alltid  skräddarsydda lösningar.  Kontakta mig så hjälper jag er på bästa sätt. 

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Jag  tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för mitt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss