fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Uppsala

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi är ett är rekryteringsföretag i Uppsala som är specialiserat på att hjälpa företag med rekryteringar . Vårt specialområde är att hjälpa företag i Uppsala att rekrytera finsktalande personal.  Vi kan hjälpa er med rekrytering till flertalet olika delområden och yrkeskategorier. Ni kan läsa mer om våra unika tjänster på följande målsida. 

Ska du klara av att rekrytera finsktalande personal på bästa sätt, så ska du även besitta såväl verbala som skriftliga kunskaper i det finska språket. Därför erbjuder vi som rekryteringsföretag i Uppsala dig alltid rekryteringskonsulter som själva behärskar det finska språket inom vårt bolag .Således behöver vårt bolag aldrig införskaffa externa konsulter när vi ska testa språkkunskaperna hos de tilltänkta kandidaterna. Genom att våra rekryteringskonsulter innehar finskakunskaper blir varje rekryteringsprocess tid- och kostnadseffektiv för ditt bolag.  Du får även alltid kandidater presenterat för dig som vi har kvalitetssäkrat genom våra noggranna språktester. Med andra ord är du alltid i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande personal.

Vi erbjuder ditt bolag rekryteringshjälp av finsktalande personal till flertalet olika yrkeskategorier inom marknads, kundtjänst, kommunikation och försäljning. Vid varje rekryteringsprocess är vi alltid mån om att arbeta transparent och avtalsenligt. Som kund ska du alltid kunna lita på att vi håller det som vi kommit överens om vid projektets uppstart. Inte nog med att våra rekryteringskonsulter själva behärskar det finska språket, dessa har dessutom även själva tjänstgjort med att tjänstgöra med mot den finska arbetsmarknaden. Våra rekryteringskonsulter kan redan i ett tidigt stadium bedöma den arbetssökandes skriftliga kunskaper inom det finska språket. Vidare vet det med sin erfarenhet om vilka krav som ställs inom det önskade yrket och kan utifrån detta kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet till tjänsten. 

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Uppsala

Uppsalas kanske unika rekryteringar

De rekryteringstjänster som vi erbjuder till företag i Uppsala är unika på flertalet sätt.  För det första kvalitetssäkrar vi alltid alla kandidater genom både språkliga och verbala finsktalande språktester. Genom vårt rekryteringsföretag får man alltid Sveriges bästa finsktalande kandidater. Vidare har vi mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden inom flertalet tjänsteområden. Vi vet med andra ord vad som finska kunder efterfrågar. Ska ditt företag i Uppsala rekrytera finsktalande personal? Chansa i sådant fall inte, utan kontakta oss redan idag. Genom oss får ni kanske Uppsalas bästa finsktalande kandidater. 

Alla processer helt på finska

Som jag nämnde i föregående avsnitt genomför vi alltid alla processer hela på finska. Med dessa menas att intervjuer, kompetenstester och kommunikation med kandidater sker på finska. Genom detta  kan vi alltid garantera att de kandidaterna som vi skickar till ert bolag alltid behärskar det finska språket. Självklart testar vi även de verbala i det svenska språket. Genom oss får ni som sagt kanske Uppsalas unikaste rekryteringsföretag. Chansa som sagt inte om ni ska rekrytera finsktalande personal i Uppsala. Kontakta oss istället – så slår er rekrytering av finsktalande personal inte fel! Vi erbjuder alltid kostnadsfria uppstartsmöten! 

“Vi är aldrig nöjd, innan du som kund är nöjd.”

Genom vårt rekryteringsföretag får ni

Unika rekryteringar

För oss är unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss mig ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Läs mer om våra smidiga processer här nedan! 

01

Finsktalande processer

Genom att samtliga av våra konsulter behärskar finska kan vi alltid testa kandidaternas finskakunskaper. Genom vårt företag slår aldrig några finsktalande rekryteringar fel. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Utifrån vår mångåriga erfarenhet av finska marknaden vet vi vad den finska marknaden efterfrågar gällande kandidater. Vi kan med andra ord Finland! 

03

Alltid transparens

Genom att anlita oss får ni alltid ärliga och öppna rekryteringar. Du behöver inte vara orolig över några dolda avgifter.  Vi är en partner som ni kan lita på i alla lägen! 

Alltid fördomsfrihet

Genom vårt rekryteringsföretag får ni alltid fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Rekryteringar till hela Uppsala

Vi vänder oss till alla företag i Uppsala som vill ta sin finskaavledning till nästa nivå. Det spelar ingen roll vilken bransch ni är verksamma inom – eller hur stort eller litet företag ni är.  Från vårt rekryteringsföretag i Uppsala får man alltid  skräddarsydda lösningar.  Kontakta oss så hjälper jag er på bästa sätt.  Vi bjuder alltid på ett kostnadsfritt uppstartmöte. 

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för mitt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss