fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Stockholm

Därför ska du

Välja vårt bolag

Letar du efter ett rekryteringsföretag i Stockholm som kan hjälpa dig med finsktalande rekryteringar?  I sådant fall ska du kontakta oss på Finskarekryteringar. Vi hjälper dig med alla möjliga former av rekryteringar inom finsktalande personal. Kontakta oss – så berättar vi mer om hur vårt rekryteringsföretag i Stockholm kan hjälpa dig. Vi kan garantera att vi oss får du Stockholms kanske unikaste rekryteringslösningar. Bekanta dig mer med vårt tjänsteutbud på följande målsida. 

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Stockholm

Rekryteringar med spetskompetens

Anlitar du vårt rekryteringsföretag i Stockholm, så kan vi garantera dig följande saker: snabba rekryteringsprocesser, kostnadseffektiva priser, kompetensbaserade rekryteringar och kunnig personal. Vi utför dessutom rekryteringar till flertalet olika yrkeskategorier i Stockholm. Alla rekryteringar i Stockholm utförs med andra ord alla med förstklassig spetskompetens. Våra processer är alltid extremt effektiva. Med effektivitet menas att vi besitter ett stort kontaktnät av finsktalande personer. Vi kan med andra ord fort vi varje rekryteringsprocess plocka fram lämpliga kandidater till ditt företag.  Väljer du oss som din rekryteringspartner, så väljer du ett rekryteringsföretag som vet hur man levererar resultat! 

Hela rekryteringsprocessen på finska i Stockholm

Det som urskiljer oss från övriga rekryteringsföretag i Stockholm är att vi utför alla våra rekryteringsprocesser alltid helt på finska.  Dvs, all kommunikation med kandidaterna sker helt på finska. Genom detta tillvägagångssätt kan vi enkelt testa kandidaternas lämplighet för den tilltänkta tjänsten. I slutändan medför detta till specifika och skarpa rekryteringar och du slipper onödiga felrekryteringar på grund av det finska språket. Kontakta vårt rekryteringsföretag i Stockholm så berättar vi mer. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Stockholm

Unika rekryteringar

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Vi är aldrig nöjda med rekryteringsresultatet, innan du som kund är nöjd. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en sanning.  

01

Finsktalande processer

Samtliga av vårt bolags rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som branschen ställer på den yrkesverksamma personalen. Hos oss får du alltid förstklassiga lösningar på dina rekryteringar. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag  i Stockholm som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Rekryteringar till hela Stockholm

Vårt rekryteringsföretag i Stockholm hjälper som sagt både stora som små företag i Stockholm att hitta finsktalande personal. Vi kan hjälpa dig hitta finsktalande personal till flertalet olika yrken. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig. 

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss