fbpx

Rekryteringar av

Finsktalande kundtjänstmedarbetare

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi strävar alltid efter att du som kund ska få bästa möjliga kandidater just efter dina önskemål och behov. Dessa krav tillgodoser vi genom att erbjuda dig som kund såväl verbala som skriftliga finska kunskaper inom vårt bolags väggar. Vidare har våra rekryterare mångårig erfarenhet av att själva ha tjänstgjort mot den finska marknaden. Vi vet således vilka krav den finska marknaden efterfrågar gällande kundtjänst och dess medarbetare. 

Låt oss hjälpa dig att

Rekrytera finsktalande kundtjänstmedarbetare

Rekryteringar med språkkompetens

Ska du klara av att rekrytera finsktalande kundtjänstpersonal på bästa sätt, så ska du även besitta såväl verbala som skriftliga kunskaper i det finska språket. Därför erbjuder vi på Finska rekryteringar dig och ditt bolag alltid rekryteringskonsulter som själva behärskar det finska språket inom vårt egna bolag. Således behöver vårt bolag aldrig anlita externa konsulter när vi ska testa språkkunskaperna hos de tilltänkta kandidaterna. På så sätt slipper du onödiga mellanhänder och du kan på nära håll följa alla processer i rekryteringen om du så önskar. Genom att våra rekryteringskonsulter innehar finskakunskaper blir varje rekryteringsprocess tids- och kostnadseffektiv för ditt bolag.  Kandidater som vi presenterar för dig som vi har kvalitetssäkrat genom våra noggranna språktester. Med andra ord är du alltid i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande kundtjänstpersonal.

Hela rekryteringsprocessen på finska

Inte nog med att våra rekryteringskonsulter själva behärskar det finska språket, de har dessutom även själva tjänstgjort inom finsk kundtjänst mot den finska arbetsmarknaden. Våra rekryteringskonsulter kan redan i ett tidigt stadium bedöma den arbetssökandes skriftliga och verbala kunskaper inom det finska språket. Vidare vet våra rekryteringskonsulter tack vare sin erfarenhet vilka krav som ställs inom yrket och kan utifrån detta kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet till kundtjänstuppdraget.

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Alltid smidiga lösningar

Från vårt bolag

Väljer du att anlita oss till din kundtjänstrekrytering kan vi garantera dig följande: varje uppdrag utförs alltid med stor kundlyhördhet, du får alltid kostnadseffektiva priser från oss och varje rekrytering genomförs av kompetensbaserade rekryteringsexperter. Du är med andra ord i goda händer när du väljer att anlita oss till dina kundtjänstrekryteringar.   Vi är aldrig nöjda innan du som kund är nöjd med resultatet.

01

Kundlyhördhet

Kundlyhördhet och ett kundcentrerat bemötande är alltid A och O för oss vid varje rekryteringsprocess.

02

Kostnadseffektivt

Rekryteringar ska aldrig vara onödigt kostsamma. Därför erbjuder vi alltid kostnadseffektiva priser.

03

Kompetensbaserat

Rekryteringarna utförs alltid av personer som själva varit verksamma inom kundtjänstbranschen.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, ålder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Övriga rekryteringar?​

Vill du rekrytera finsktalande personal till någon annan tjänst än den som du hittar du vårt tjänstutbud? Vi erbjuder självklart även skräddarsydda rekryteringar till andra yrkesområden. Kontakta oss så berättar vi mer, eller besök målsidan här nedan, så kan du läsa mer om våra skräddarsydda lösningar.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser redan från första steget i rekryteringsprocessen till dess att kandidaten blir anställd hos dig.  Varje rekryteringsprocess utfört alltid av finsktalande rekryteringsexperter.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss