fbpx

Rekryteringar av

Finsktalande översättare

Därför ska du

Välja vårt bolag

Vi  strävar alltid efter att du som kund ska få bästa möjliga kandidater just efter dina önskemål och behov. Dessa krav tillgodoser vi genom att kunna erbjuda såväl verbala som skriftliga finskakunskaper inom vårt bolags väggar. Vidare har våra rekryterare mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som ställs när det kommer till finska översättare. 

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande översättare​

Rekryteringar med språkkompetens

Ska du klara av att rekrytera finsktalande översättare på bästa möjliga sätt, så behöver du besitta såväl verbala som skriftliga kunskaper i det finska språket. Vi på Finska rekryteringar kan erbjuda dig och ditt bolag allt detta. Vi erbjuder alltid dig rekryteringskonsulter som själva behärskar det finska språket inom vårt eget bolag. Således behöver vårt bolag aldrig anlita externa konsulter när vi ska testa språkkunskaperna hos de tilltänkta kandidaterna. På så sätt kan du som kund på nära håll följa varje steg i rekryteringsprocessen utan mellanhänder. Genom att våra rekryteringskonsulter innehar finskakunskaper blir varje rekryteringsprocess tid- och kostnadseffektiv för ditt bolag. Kandidaterna vi presenterar för dig har vi kvalitetssäkrat genom våra noggranna språktester. Med andra ord är du i trygga händer när du anlitar oss för rekrytering av finsktalande översättare.

Hela rekryteringsprocessen på finska

Inte nog med att våra rekryteringskonsulter själva behärskar det finska språket både verbalt och i skrift, de har dessutom själva tjänstgjort med översättningsuppdrag mot den finska arbetsmarknaden. Våra rekryteringskonsulter kan redan i ett tidigt stadium bedöma den arbetssökandes verbala och skriftliga kunskaper inom det finska språket. Vidare vet de tack varje sin erfarenhet av branschen vilka krav som ställs inom översättningsyrket och kan utifrån det kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet till översättningsuppdraget.

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt bolag får du alltid ​

Unika rekryteringar

För oss innebär unika rekryteringar att vi ständigt arbetar utifrån förhållningssätten: transparens, rekryteringar med finskakunskaper och rekryteringserfarenhet. Via oss får ditt bolag med andra ord en helt unik rekryteringslösning för den svenska marknaden. En rekryteringslösning som kan ta ditt finska-projekt till helt nya nivåer. Vi är aldrig nöjda med rekryteringsresultatet, innan du som kund är nöjd. För oss är 110% kundnöjdhet inte en vision, utan en sanning.  

01

Finsktalande processer

Samtliga av vårt bolags rekryteringsexperter behärskar det finska språket både verbalt och i skrift. Vi är med andra ord ett rekryteringsbolag som tidigt i rekryteringsprocessen kan kvalitetssäkra era kandidater.

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Våra rekryterare har mångårig erfarenhet av att tjänstgöra mot den finska marknaden, och vet således vilka krav som branschen ställer på den yrkesverksamma personalen. Hos oss får du alltid förstklassiga lösningar på dina rekryteringar. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som vi aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsbolag i som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Vilka språk kan översättarna översätta till?

Vi har ett stort nätverk av finsktalande översättare, vilka kan översätta från finska till flertalet olika språk. För en mer detaljerad redogörelse över vilka språk översättarna kan, kontakta vårt bolag. Vi berättar mer än gärna om våra olika lösningar inom finsktalande översättningslösningar.

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss