fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Eskilstuna

Därför ska du

Välja vårt bolag

Om du ska rekrytera finsktalande personal, så kan du inte chansa, utan kontakta oss istället. Vi är ett företag  som erbjuder rekryteringsföretagstjänster till Eskilstuna. Det som som gör vårt koncept unikt är att alla processer sker helt på finska. Genom att anlita oss behöver ditt företag inte vara orolig över att kandidaterna inte kan finska. Välkommen till en unik rekryteringsresa! 

Genom att anlita oss får du bara inte Eskilstunas kanske unikaste rekryteringsföretag, utan du får även tillgång till vårt stora kontaktnätverk av finsktalande personal. Vi har redan i nuläget kanske Sveriges största nätverk av finsktalande personal och vi fortsätter även att bygga på det nätverket hela tiden. Genom vårt kontinuerliga uppsamlande av finsktalande personal har vi alltid någon finsktalande kandidat att erbjuda ditt företag. Vi behöver med andra ord inte alltid jaga folk, utan vi kan fort och enkelt gräva fram personer ur vårt kontaktnätverk. Via oss får du som sagt alltid effektiva rekryteringsprocesser. 

Ska man kunna rekrytera finsktalande kandidera, så ska man självklart även kunna den finska marknaden.  Det är i vilket fall premisser som vi aldrig avviker ifrån i våra rekryteringsprocesser. Vi nyttjar all den kunskap som vi har samlat på oss om den finska marknaden till att erbjuda er de bästa möjliga kandidaterna. Genom att anlita oss till ditt rekryteringsföretag i Eskilstuna får du med andra en trygg helhetslösning inom finsktalande personal. Kontakta gärna oss så berättar vi mer om våra unika lösningar. 

Vårt rekryteringsföretag i Eskilstuna kan hjälpa sig

Rekrytera finsktalande personal i Eskilstuna

Kompetensbaserade rekryteringar i Eskilstuna

Vårt rekryteringsföretag i Eskilstuna är inte bara kompetensbaserat, utan jag erbjuder “super-kompetensbaserade” rekryteringar.  Med detta menas att alla min processer sker helt på finska. På så sätt kan vi alltid kvalitetssäkra de finska kandidaternas språkkunskaper både när det gäller skrift och verbala förmågor. Vidare har vi över tio års yrkeserfarenhet av den finska marknaden. Vi vet vad finska kunder och företag förväntat sig för krav på anställda. Utifrån dessa erfarenheter kan vi välja bästa kandidaterna för ditt företag. Chansa som sagt inte om ditt företag i Eskilstuna ska rekrytera finsktalande personal. Ring oss istället så kommer ni få bästa möjliga finsktalande kandidaterna till ert företag! 

Hela rekryteringsprocessen på finska

Varför ska man välja vårt rekryteringsföretag framför andra i Eskilstuna? Det som gör vårt rekryteringsföretag så unikt är att vi erbjuder hela rekryteringsprocesser helt på finska. Med detta menas att alla steg i rekryteringsprocessen sker helt på finska. Vi kan med andra ord alltid testa kandidaternas språkkunskaper innan de kommer till ert bolag. Ni behöver med andra ord aldrig vara rädda för att ni får en kandidat till ert företag i Eskilstuna som inte klarar av era språkkrav. Via vårt rekryteringsföretag i Eskilstuna får du alltid förstklassiga finskarekryteringar. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Eskilstuna ​

Unika rekryteringar

Jag erbjuder som sagt helt unika rekryteringar till Eskilstuna. Här nedan kan du läsa mer om hur mina rekryteringar fungerar.  Har du frågor kan du självklart alltid kontakta mig för rådgivning.  Jag berättar mer än gärna om mina unika lösningar. 

01

Finsktalande processer

Jag genomför alltid alla processer helt på finska. Anlitar ni mig kan ni vara säkra på kandidaterna jag skickar till er kan finska både skriftligt och verbalt. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Jag har mångårig erfarenhet av den finska marknaden. Jag vet vad finska kunder kräver på personalen. Chansa som sagt inte utan kontakta mig. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som jag aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Vi är ett rekryteringsföretag  i Eskilstuna som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar.  Med detta menar vi att vi alltid erbjuder kompetensbaserade rekryteringar till hela Eskilstuna. 

Bästa kandidaten till tjänsten

Den lämpade kandidaten får alltid tjänsten. Vi hittar alltid de bästa finsktalande kandidaterna.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar. Vi tror alltid på att mångfald är framtiden för allt företagande.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Tids- och kostnadseffektiva rekryteringar

Vårt rekryteringsföretag i Eskilstuna har den synpunkten att rekryteringar aldrig ska behöva kosta till bolag onödigt mycket.  Av den anledningen erbjuder vårt rekryteringsföretag i Eskilstuna alltid tids- och kostnadseffektiva rekryteringsprocesser.  

Via oss får du alltid

förstklassiga rekryteringar

Utifrån vår mångåriga yrkeserfarenhet kan vi skräddarsy våra rekryteringsprocesser efter dina önskemål och behov. Du får med andra ord från oss alltid förstklassiga processer framtagna med mångårig yrkeserfarenhet. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss