fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Jönköping

Därför ska du

Välja vårt bolag

Om ert företag i Jönköping ska rekrytera finsktalande personal ska ni utan tvekan kontakta oss.  Vi är ett rekryteringsföretag som erbjuder rekryteringsföretags tjänster inriktade på finsktalande personal. På följande sida kan ni läsa mer om hur jag kan hjälpa er hitta bästa möjliga kandidaterna. Vi vänder oss till hela Jönköpings-län med våra unika rekryteringslösningar! Chansa inte om ni vill rekrytera finsktalande personal. Kontakta oss istället!     

Vi tror på språk- och yrkeskompetens i varje rekryteringsprocess. Vår målsättning som rekryteringsbolag är att ta rekryteringar i Sverige till en helt ny nivå. Vårt team vill göra detta genom att erbjuda svenska företag bästa möjliga finsktalande kandidaterna. Chansa som sagt inte om du ska rekrytera finsktalande personal. Kontanta istället vårt rekryteringsföretag i Jönköping istället så kommer vi till ert företag och berättar mer om våra unika tjänster. Vi kan enkelt kontakta oss vi e-post, telefon eller Skype.

 

Det finns flertalet fördelar med att anlita vårt rekryteringsföretag till ditt rekryteringsuppdrag. Ni får alltid kandidater verkligen behärskar det finska språket. Vidare har vi mångårig yrkeserfarenhet av att rekrytera personal till flertalet projekt. Vi vet med andra ord vilken typ av person som passar in i vilken typ av organisation. Och du, vi vet även vad finska företag och kunder efterfrågar. Genom att anlita oss får du som sagt förmodligen Jönköpings unikaste rekryteringstjänster.   

Låt oss hjälpa dig

Rekrytera finsktalande personal i Jönköping

Rekryteringar med spetskompetens

Anlitar du oss till ditt rekryteringsföretag i Jönköping, så anlitar du kanske Jönköpings unikaste rekryteringslösningar på alla sätt. Genom att samarbeta med oss behöver du inte längre chansa när det kommer till finsktalande rekryteringar till ditt bolag.  Vi vet hur den finska marknaden fungerar och kan därav utifrån detta ta fram de bästa kandidaterna till ditt bolag.  Vidare vet vi vikten att hitta rätt på personal för att ditt företag ska kunna etablera sig på den finska marknaden. Genom att anlita oss  får du med andra ord rekryteringar med spetskompetens i Jönköping.  Chansa därför inte när du ska rekrytera finsktalande personal i Jönköping – utan kontakta oss istället. Vi kan garantera förstklassiga resultat. Har du frågor gällande mina spännande lösningar är du alltid välkommen till att kontakta oss vi e-post eller telefon. Vi pratar väldigt gärna med företag som är intresserade av våra tjänster. 

Hela rekryteringsprocessen på finska i Jönköping

Det som separerar våra tjänster från övriga rekryteringsföretag  i Jönköping är vi ger er hela rekryteringsprocessen helt på finska. Detta innebär att hela rekryteringsprocessen alltid sker hela på finska både i tal och skrift. Genom detta kan vi i ett tidigt skede i processen alltid kvalitetssäkra kandidaternas finskakunskaper innan de ens kommer och träffar ditt bolag. Ert företag i slipper med andra ord onödiga och dyra språktester som vårt bolag i stället tar hand om med förstklassig service. Ni slipper även dyra felrekryteringar som beror på brister i det finska språket. Vårt rekryteringsföretag i Jönköping erbjuder med andra ord ditt bolag helt unika tjänsten inom rekryteringar. 

“Vi är aldrig nöjda, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Jönköping​

Unika rekryteringar

Genom vårt rekryteringsbolag i Jönköping får du alltid ett unika, pricksäkra och kompetensbaserade rekryteringsprocesser.  Det som gör de rekryteringsprocesser som vi utför till Jönköping så unika är att allt sker på finska. Genom att anlita oss som ditt rekryteringsföretag i Jönköping kan vi alltid garantera att kandidaterna som vi skickar till ditt bolag inte kan finska. 

01

Finsktalande processer

Alla processer som vi utför sker helt på finska. Genom detta kan vi alltid kvalitetssäkra kandidaternas kunskaper inom det finska språket både verbalt och skriftligt.  

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Varje rekrytering som vi utför i Jönköping sker alltid med mångårig yrkeserfarenheter. Vi vet vad den finska marknaden efterfrågar och kan därav erbjuda er bästa kandidaterna. 

03

Alltid transparens

Vid varje rekrytering av finsk personal är transparens en viktigt faktor som jag aldrig avviker ifrån. Du med kund ska med andra ord alltid ha insyn i hela rekryteringsprocessen – från kandidatframtagning till anställning.

Alltid fördomsfrihet

Våra rekryteringar är alltid 110 % fördomsfria.  För oss räknas bara att den bästa kandidaten får tjänsten. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Vi hjälper dig att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Vilka yrkeskategorier rekryterar vi till?

En vanligt förekommande fråga är vilka yrkeskategorier vik rekryterar finsktalande personal till? Det korta och enkla svaret på denna fråga är att vi inte har några begräsningar alls. Vi kan hjälpa dig med att hitta finskatalade kundtjänstpersonal, vaktmästare eller digital marknadsförare. För mig finns inget för utmanande rekryteringsuppdrag i Jönköping. Kontakta gärna oss om du har frågor så berättar vi mer om våra spännande tjänster.  

Via oss får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Vi tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. Professionellt utförda rekryteringsprocesser är A och O för vårt bolag.

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss