fbpx

Vi är ditt

Rekryteringsföretag i Varberg

Därför ska du

Välja vårt bolag

Om ditt företag i Varberg vill rekrytera finsktalande personal, så ska ni inte chansa, utan kontakta oss istället. Vi är ett rekryteringsbolag som hjälper företag  i Varberg med att hitta finsktalande personal till flertalet olika yrkesområden. Genom mitt rekryteringsföretag i Varberg får ni alltid förstklassiga processer. På följande målsida kan du läsa mer om våra unika tjänster. 

Låt oss hjälpa er

Rekrytera finsktalande personal

Varför anlita vårt företag?

Det finns flertalet fördelar att anlita våra rekryteringsföretagstjänster i Varberg.  För det första behärskar våra konsulter finska både skriftligt och verbalt. Genom dessa unika kunskaper kan vi alltid kvalitetssäkra kandidaternas språkkompetenser på ett helt unikt sätt. Genom att anlita oss, så behöver ditt företag i Varberg aldrig vara oroliga över att ni ska få någon finsktalande kandidat som brister i det finska språket. Vidare genomför vi alltid mina tjänster helt remote. Dvs, vi har inga fasta kontor. Det betyder dock inte att vi inte träffar kandidaterna fysiskt vid önskemål från mina kunder. Däremot försöker vi hålla våra rekryteringsprocesser online så långt som detta är möjligt.  Det finns självklart även flertalet andra fördelar med att anlita mig och ni veta mer om dessa kan ni alltid kontakta oss för rådgivning. 

Vilka yrkeskategorier rekryterar jag till?

För oss finns inga begräsningar gällande olika yrken vi rekryterar till.  Från oss  kan ni få hjälp till alla olika typer av yrken där finska är en central nämnare. Den enda begräsningen som vi har är chefsrekryteringar. Utöver detta genomför vi rekryteringar till alla andra yrkeskategorier i Varberg.  Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om hur mitt rekryteringsföretag i Varberg kan hjälpa er. 

“Vi är aldrig nöjd, innan du som kund är nöjd.”

Via vårt rekryteringsföretag i Varberg

Unika rekryteringar

Genom att samarbeta med oss får ni alltid smidiga, effektiva och ärliga rekryteringsprocesser. Ni behöver aldrig vara oroliga över att det tillkommer några dolda avgifter eller oärliga processer. Här nedan kan ni läsa mer om hur vi kan hjälpa ert företag.  Har ni frågor kan ni alltid kontakta oss får en kostnadsfri rådgivning. 

01

Finsktalande processer

Alla mina processer sker alltid helt på finska. Genom detta får ditt företag alltid Varbergs kanske bästa rekryteringar när det kommer till finsktalande personal. 

02

Mångårig yrkeserfarenhet

Jag har rekryterat och tjänstgjort mot den finska marknaden i över tio års period. Utifrån detta kan jag alltid kvalitetssäkra kandidaternas lämplighet på ett helt unikt sätt.  

03

Alltid transparens

Jag tror på ärlighet och öppenhet i allt det som jag gör. Ni får alltid bra priser och ärliga processer genom mig.  Jag är aldrig nöjd, innan ni som kunder är nöjda. 

Alltid fördomsfrihet

Mitt rekryteringsföretag i Varberg som alltid eftersträvar fördomsfria rekryteringar.  Här nedan kan du läsa mer om vad detta innebär. 

Bästa kandidaten till tjänsten

De bäst lämpade kandidaterna just för din tjänst utan några fördomar.

Mångfald till ditt bolag

Jag hjälper er att få en större mångfald till ditt bolag genom fördomsfria rekryteringar.

En rättvis kandidathantering

Vid varje rekryteringsprocess bedöms kandidaterna lika oavsett etnicitet, funktionshinder, kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt religion eller annan trosuppfattning.

Vilka yrkeskategorier rekryterar jag till?

Mitt rekryteringsföretag i Varberg erbjuder rekrytering av finsktalande personal till alla branscher. Jag är specialiserade på kundtjänst, försäljning, marknadsföring och översättning. Jag kan självklart även hjälpa dig att personal till andra branscher om detta efterfrågar. För mig är inget uppdrag för litet eller stort.    

Från mig får du alltid

Professionella och noggranna rekryteringar

Jag tror på noggrant utförda analyser genom hela rekryteringsprocessen från första kontakten med kandidaten till dess att hen blir anställd på ditt bolag. 

Anlitar du oss kan vi garantera

Anlita oss