fbpx

Videointervju – Hur tänker vi kring detta?

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Den digitala revolutionen har förändrat hur vi arbetar och rekryterar personal. Ett av de största tillskotten till rekryteringsprocessen är videointervjuer. Många företag använder videointervjuer som ett första steg i rekryteringsprocessen och ser det som ett effektivt sätt att sålla ut obehöriga kandidater. Men är videointervjuer verkligen ett effektivt verktyg för att rekrytera rätt personal? I denna artikel kommer vi att undersöka videointervjuer från en kontroversiell synvinkel och argumentera för att videointervjuer inte är det bästa verktyget för att hitta rätt kandidat för en position.

Bortom ytan: problem med videointervjuer

När du tittar på en videointervju kan du bara se vad som händer på ytan. Men vad som händer under ytan är lika viktigt. Faktum är att vad som inte sägs är ofta lika viktigt som vad som sägs. Det kan finnas en mängd olika anledningar till att en kandidat inte presterar bra i en videointervju. Kanske är de nervösa eller oerfarna när det gäller att använda tekniken. Kanske känner de sig obekväma att visa sin personlighet genom en skärm. Alla dessa faktorer kan leda till att en annars duktig kandidat inte presenterar sig själv på bästa sätt under en videointervju.

Frånvaro av personlighet

En annan nackdel med videointervjuer är att de ofta inte ger en bra uppfattning om kandidatens personlighet. Enligt forskning har personlighet en stor inverkan på hur väl en person passar in i en organisation och hur väl de kommer att trivas i en viss position. Men i en videointervju är det svårt att få en känsla av en persons personlighet och hur de skulle fungera som en del av ett team.

Intervjuarens förutfattade meningar

Videointervjuer kan också leda till att intervjuaren bildar förutfattade meningar om en kandidat. Detta beror på att videointervjuer ofta sker i en kontrollerad miljö där kandidaten inte har möjlighet att visa upp sin personlighet eller erfarenhet på ett naturligt sätt. Intervjuaren kan också vara benägen att bedöma kandidaten utifrån deras utseende eller andra faktorer som inte har något att göra med deras förmåga att utföra jobbet.

Falsk känsla av effektivitet

En annan vanlig fördel som nämns i samband med videointervjuer är att de är tidsbesparande och effektiva. Men i verkligheten kan videointervjuer faktiskt leda till en falsk känsla av effektivitet. I en videointervju är det lätt att missa subtila ledtrådar eller beteenden som kan avslöja något om en kandidats erfarenhet eller personlighet. Detta kan leda till att en annars duktig kandidat kan bli bortvald eftersom de inte presterade tillräckligt bra i en videointervju. Detta kan leda till att företaget går miste om en potentiellt duktig kandidat och istället anställer någon som kanske inte passar lika bra.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är videointervjuer ett användbart verktyg för att sålla ut obehöriga kandidater, men de har också sina begränsningar. Att bedöma en kandidat endast baserat på deras prestation i en videointervju kan leda till att viktiga aspekter av deras personlighet och erfarenhet inte tas med i beräkningen. Det är viktigt att komma ihåg att en videointervju endast är ett verktyg och inte det enda sättet att bedöma en kandidat. Andra faktorer, såsom personliga referenser och tidigare arbetsprestationer, kan också ge värdefull information om en kandidat och bör övervägas vid en rekryteringsprocess.

Behöver ni hjälp?

Never Enough Consulting AB erbjuder tjänster för videointervjuer som kan hjälpa er att effektivisera er rekryteringsprocess och hitta de bästa kandidaterna för ert företag. Vi kan hjälpa er med allt från att välja lämplig programvara till att genomföra och utvärdera intervjuerna. Vårt team har lång erfarenhet inom rekrytering och är väl insatt i de senaste trenderna och teknikerna inom området. Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er med era videointervjuer.

Anlita oss